wz

 

Předností programu je zpracování několika složek s jpg obrázky najednou, s odkazem pouze na hlavní složku a také možnost úpravy popisů a nadpisů v editoru.
Generované soubory ukládá do té samé výchozí složky.
Umožňuje spoustu voleb, proto je nastavení poněkud náročnější.

Kdo dá přednost překladu orig. mauálu v PC Translatoru, tak zde

Stáhnutý ImCat - rozbalte v 7zip, WINRAR nebo WINZIP či TOTAL Commander a instalujte.

 

Návod k programu :

 

1. Najdeme si na disku složku s fotkami (klepnutím na + se otevře nabídka složek).

2. Přidáme si ji do ImCat programu souhlasným OK na nabídce.
Rozhodneme se např. proWidth (zadaná pevná šířka). Navolíme rozměry miniatur, třeba 90, 90.. Barevné okraje (ne rámečky,ale pásy kolem) možno nastavit klepnutím na černý obrazec (ukáže se nabídka barev).
Volbu Both raději nepoužívejme. Volbu Height (fota na výšku) či Width v případě, že takové máme ve složce všechny.. Doporučeno nechat 75% a Progressive encoding. Use Advanced (pokročilé nastavení)  vynecháme, týká se profi verze. Ponecháme základní nastavení.

 

 

3.Navolíme Express Setup/General a upravíme:

4.Vepíšeme titul stránky, neboli nadpis nad miniaturami.

1=větší, 2=menší, ten je výhodnější, nebo použijeme oba,  možno přidat číslování stránek (Add page), řádky (Rows) a sloupce miniatur, jinak zatím nic
Jsou tam ještě volby:  přepsat (Overwrite) existující miniatury v naší složce  smazat HTML soubory, smazat existující miniatury, autorizace (Copyright)textu.
Ponecháme umístění popisů nahoře(Top),  prohlížet v tom samém okně a Update only (nepřepisovat existující miniatury v naší složce, žádné tam nemáme.).


 

5.Dáme Page Settings a upravíme písmo,barvy textu, nadpisu, pozadí stránky, odkazů, šíři rámečku fotky( image border )v barvě Visited Link, středové umístění Center all.
Guess image caption je náš typ popisu  pod obrázkem,jak máme fotky pojmenované ve složce.. Např   Já _s_autem_001.jpg.  Nastavíme tedy Word_Word.jpg. Nebo Vašek-s-ženou. Nastavíme Word-Word.jpg. Všimněte si výšky pomlček Je to potřebné pro správné generování. Většinou používáme popisek obrazek1.jpg, takže si nastavíme volbu WordWord.jpg . Po vygenerování zůstane pod obrázkem jen  Já s autem  nebo Vašek s ženou. Volba Select file name pattern je pro jiné typy popisku. Program zpracovává formát jpg.

Make page for each image je vytvoření stránky každému prohlíženému obrázku zvlášť, v barvách vaší mateřské stránky Každou stránku zvlášť potřebujeme, chceme-li mít na stránce volbu "příští foto" a "předchozí foto" s šipkami., případně šipkami i s malým obrázkem příští a minulé stránky. To vše navolíme v More....
Show = přidat popisy obrázků - zvolit si které budou automaticky vygenerované. File name je název obrázku, o tom byla řeč,  file size velikost obrázku datově, File date je přidání datumu, file extension je přípona na konci, např.jpg, dimensions jsou rozměry obrázku. Pokud chceme jen obrázek bez těchto popisů, nedáme nic. Můžeme popsat i později v nějakém editoru.


 

Pokud se rozhodneme pro obrázek na každé stránce zvlášť, upravíme More (další volby) .
Můžete limitovat maximální obrazovou šířku a výšku , doporučeno 600 v obou mírách.. Program najde nejlepší  nastavení blízké určenému.
Extract: Program může vytáhnout (extrahovat)textové poznámky, které jsou uloženy uvnitř obrazů a dát text vedle příslušného obrazu.
Show next: Zobrazit značení  Příští obrázek (známé šipky),    ve stylu obrázek a text či jen obrázek (lze navolit).
Dáme OK

 

Upravíme Table Options:  Enable these options znamená uplatnit tyto volby :
Cellpadding je šíře barevných pásů vedle rámečku miniatury( volba této barvy je Table Cell a výplň čili pozadí barva Background), Cellspacing je šíře mezer mezi jednotlivými obrázky miniatur. Ostatní zatím ponecháme, ale můžeme volit šíři tabla a rámečku, barvy (pozadí mezi miniaturami, rámečku, tabla)
Line = volba prostoru kolem obrázku nahoře-top, vedle-after, dole-bottom

 

Zkontrolujeme na Preview, (s obrázky jen v profi verzi), případně se vrátíme k úpravám. Dále pokračujeme :
Vrátíme se na Main a stiskneme Process:

 

 

V naší složce fotek přibude složka miniatur thumbs a soubor html page _0001, případně stránka ke každé fotce, což je náš případ, protože jsme ji navolili.
Pokud odesíláme album na web, pak s odkazem na "page_0001", u vícesložkových na index1.html.

 

 

A několik možných výsledků : <klepni>   <klepni>   <klepni>

 

Dodatek 1 - usnadnění ovládání
Kliknutím pravou myší na C:/FOTO (viz níže)dostaneme nabídku :
Add folder - přidat další soubor
Remove folder - odstranit soubor
Goto folder - přejít do složky
Load...umístit do složky
Save...uložit do složky nastavení pro příští použití
Clear...vyčistit (odstranit)

 

 

Dodatek 2 - alba různého provedení :
kliknutím na Processing options (otevřeno pravou myší).

 

 

Design for this folder ......jiná úprava pro tento adresář a podadresář
Use global settings - použít globální (hlavní) nastavení
Process....jít do všech podadresářů, kromě souborů miniatur
Create folder index - vytvořit indexovou stránku pro snadnou navigaci
Design for the index.......indexová stránka, specifikace podsložek, výchozí i pro pokročilé nastavení.
Subfolder names...jména podsložek v indexové složce
Show complete....ukazovat cestu k podsložkám
Specify code....nahrazení lomítek / jinými znaky

 

 

TOPlist