wz

 

FTP klient

Přenos  lze uskutečnit přes některé editory, (např.PSPad, Nvu, H-Brouczek), v našem případě ale použijeme EASY EDITOR a přenos na server SITE.CZ

Vlevo složky a soubory na serveru, vpravo na PC. Přenášet jdou jen soubory (v Total Commanderu celé složky).

Přenášet lze přetahováním myší zprava doleva, obráceně na PC ne.

 FTP klient H-Brouczek <zde>

Přenášet lze také grafickými programy, v našem případě ZONER PHOTO STUDIO 8  - na server IC.CZ.

Na serveru sám vytvoří složku podle zadání, vše velmi pohodlné.

 

Děkuji, že jste přišli a budu rád, když ještě navštívíte :