wz

Pomocí programu Sqirlz Morph můžeme na snímky aplikovat jak morphing, což je plynulý přechod jednoho obrázku do druhého, ale také tzv. warping neboli úpravu  jediného obrázku. Výsledkem bude plynulá přeměna snímku.
 

Přibližný návod : Nachystáme si obrázky JPG nebo BMP stejné velikosti (libovolný počet,raději méně a menší) a myší přetáhneme do plátna programu, nebo Soubor/Otevřít.

V Morph navolíme Period (100 = 1 sec na 1 obrázek) a přehrajeme (i zastavujeme) žlutou šipkou. Další nastavení v návodu.

Uložíme pomocí ikon ve zvoleném formátu (animovaný gif, video avi, flash swf), přitom uplatníme nabídnuté volby.

 

Návod morphingu zde

Návod warpingu   zde

 

Můžeme také otevírat AVI soubory volbou File/Avi open, tyto upravovat nebo ukládat jako gif nebo swf


Pro převod z AVI na GIF nutno navolit pod Morph Warp Mode

 

 

Nabídka File

Nabídka soubor nabízí následující příkazy:

 

New Vytváří nové obrazové okno - ne u všech verzí
Open Otvírá - vkládá existující obrazový soubor jpg, bmp
Close Zavírá otevřené obrazové okno.
Save Ukládá otevřený obraz  stejného jména souboru.
Save As Ukládá otevřený obraz k specifikovanému jménu souboru.
AVI Open Otvírá AVI video soubor.
Project Volby pro Project soubory.
Print Tisk
Print Preview Zobrazuje tisk
Print Setup Vybírá tiskárnu a tiskárnové propojení.
Convert AVIs (Vista) Konvertibilita AVI (Vista)
Exit Ukončit, zavřít program

 


 

Nabídka Edit

Nabídka editace nabízí následující příkazy:

 

Copy Kopíruje data z obrazového okna do clipboardu (schránky)
Paste Vloží obrazová data z clipboardu do aktivního okna.

 

Nabídka Wiev

Nabídka nabízí následující příkazy:

 

Zoom In Najet transfokátorem (zvětšovat) obraz.
Zoom Out Oddálit (zmenšit) obraz.
Fit Window Obrazové okno aby odpovídalo Sqirlz programovému oknu.
Show 25% Displej obraz čtvrtinová velikost.
Show 50% Displej obraz poloviční velikost.
Show 100% Displej obraz bez zvětšení nebo zmenšení
Show 200% Displej obraz zvětšený dvakrát.
Show (other) Displej obraz zvětšený nebo snížený specifikovaným faktorem.
Toolbar (General) Základní  lišta s nástroji.
Toolbar (Control Points) Vlícovací body volby lišta s nástroji.
Toolbar ControlPointGroup) Vlícovací bod Group volby lišta s nástroji.
Toolbar (Frame Select) Spodní lišta - ukazatel rámů
Status Bar Popisy pod spodní lištou

 

Nabídka Image

Image menu nabízí následující příkazy:

 

Copy Vytvořte kopii vybraného obrazu.
Resize Přeřaďte nahoru počet pixelů použitých pro výrobu vybraného obrazu.
Equalize sizes Přenastavte všechny obrazy - stejná velikost jako vybraný obraz.
Animation Order Uspořádejte obrazy za sebou pro morph animaci.
Information Obraz rozměry a barva/greyscale formát.

 

Control Points

Vlícovací bod menu nabízí následující příkazy:

 

Load Vložit vlícovací body ze souboru.
Save Uložit vlícovací body
Add Přidejte vlícovací bod k obrazu.
Move Pohybujte vlícovací bodem.
Delete Vymažte vlícovací bod.
Auto Switch Auto vypínač mezi Add a Move vlícovací body.
Undo Zrušte poslední Add, pohyb nebo vymazat příkaz.
Copy Kopírované vlícovací body - dočasné uložení.
Paste Vložit vlícovací body z dočasných uložení.
Fixed Boundary Upevnit hranice na všech obrazech.

 

 Control Point Group

Vlícovací bod Group menu nabízí následující příkazy:

 

Select Vyberte vlícovací body ve skupině.
Unselect Zastavte tvoření sledu vlícovací body.
Move Pohybujte všemi vlícovacími body ve skupině.
Rotate Točte všechny vlícovací body ve skupině.
Copy/Paste Kopírovat /vložit  všechny vlícovací body ve skupině.
Delete Control Points Vymažte všechny vlícovací body ve skupině.
Undo Zrušte poslední Group příkaz.

 

Morph

Morph menu nabízí následující příkazy:

 

Period Nastavte dobu (množství rámů za cyklus) pro animaci.
One Way Řiďte animaci v jednom směru jen.
Reverse Obrácený animační směr.
Warp Mode Upravujte jen vybraný obraz.
Mix - 1 Standardní míchání obrazů při proměně.
Mix - 2 Míchání páru obrazů při proměně.
Mix - 3 Náhodné míchání obrazů při proměně.
Advanced Mix Vlastní nastavení.
Hold Start/End Images Přidat po uložení další obrázky na začátek nebo konec animace
Center Morph Přidat po uložení další obrázky na střed animace
Run Morph/Warp Spusit animaci - totéž lze žlutou šipkou
Resize On Saving Velikost animace na uložení
Make Avi File Uložte animaci jak AVI video klip.
Make Flash File Uložte animaci jak Flash film.
Make GIF File Uložte animaci jak animovaný GIF soubor.
File Sequence Úsporné snížení datové velikosti

 

Window

Nabídka "okno " nabízí následující příkazy, které umožní uspořádat pohledy na vícenásobné dokumenty v okně aplikaci:

 

Tile/Untile Aranžéři okna 

 

Help

Nabídka pomoc nabízí následující příkazy, které poskytují pomoc touto aplikací:

 

Tutorials Jdi vedle do Examples pro návody
Help Topics Nabízí vám index k tématům na které můžete dostat odpověď.
Other Software Pokud žádáte náročnější nástroje aplikace, zvolte Lite verzi na www.....
About Informace o této aplikaci.
Licenční smlouva Podmínky použití.

 

 

ukázka   gif 539 kB :

 

 

 avi 2,47 MB :

 

 

Firefox ?

 

   flash  122 kB :

 

 

Nápověda k programu zde

TOPlist