wz

 

Úprava rozměrů obrázku .

Zvětšovat lze bez ztráty kvality jen nepatrně, proto máme mít pro tyto potřeby v PC uložený originál.

Dali jsme Soubor/Otevřít. Obrázek který jsme otevřeli, potřebujeme zvětšit tak, aby nejmenší strana byla 90 pixelů.

Přepíšeme výšku na 90 a jelikož máme propojenu šířku, automaticky se také zvětší, klepnutím na řetěz, který spojuje oba rozměry.

Při spojeném řetězu stačí upravit jeden rozměr, druhý se nastaví sám. Klepnutím na řetěz jej rozpojíme.

Dáme Škálovat, poté Soubor/Uložit.